Sint-Baafs Abdij

Transfiguratie als herbestemming van een monument Gent, Belgium, 2009 Schoolproject voor de Sint-Lucas Hogeschool te Gent

Het contrast tussen de open buitenruimtes en de afgesloten binnenruimtes bepaald de sfeer in de Sint-Baafsabdij. Deze sfeer wordt bepaald door de orde die er heerst. Deze wanorde komt tot stand door drie factoren; ruimte, tijd en groen.
De tijd wordt weergegeven door de verscheidene steensoorten van de ruïne die de abdij is geworden, gecombineerd met de toegevoegde museale stenen. Het groen geeft de site een bijkomende verscheidenheid door de unieke combinatie aan vegetatie die het bezit. Een groene oase in het midden van de stad is.
De samenhang van deze drie sfeerkenmerken zorgt er voor dat de bezoeker van de Sint-Baafsabdij een unieke beleving mee krijgt. Het is een sereniteit die er al was toen paters nog door de pandgang liepen, deze sereniteit is nu in een andere gedaante nog steeds aanwezig.
In een abdij is de binnentuin, met zijn bijhorende pandgang, het centrale punt van de abdij. Vanuit de pandgang konden de monniken naar de verschillende ruimtes van de abdij gaan. De binnentuin rondom de pandgang, is het brandpunt van een abdij. In de Sint-Baafsabdij is deze ruimte aangetast door de tijd. Enkel een klein gedeelte van de pandgang staat nog recht als ruïne.
Daar waar de binnentuin vroeger een open ruimte was, wordt deze in het nieuwe ontwerp een half-gesloten ruimte, die eerder een suggestieve dan wel een reële ruimte is. De structuur van het ontwerp maakt de bezoeker wegwijs door de site.
Daar waar het origineel de open binnentuin en de gesloten pandgang waren die de circulatie verzorgen, is dit nu een door een staalstructuur afgesloten binnenduin met een open rondgang die deze functie op dezelfde plaats overneemt.