Renovatie en uitbreiden van een arbeiderswoning

Ecologisch project van een voormalige arbeiderswoning uit het Interbellum Nijlen, België - in uitvoering Eigen werk

Arbeiderswoning uit het Interbellum
Het woonhuis kan beschreven worden als een typerende arbeiderswoning uit het  interbellum, naast de datering in de Noordelijke zijgevel (1920), blijkt dit ook uit de detaillering zoals deze voornamelijk in de voor- en zijgevel te herkennen zijn. Het gebruik van gekleurde bakstenen als speklagen samen met de detaillering van de zwarte bakstenen boven de ramen en het schrijnwerk van de beide ramen in de voorgevel zijn hier getuige van.

Het woonhuis is opgebouwd in rode baksteen met zwarte baksteen die als ornament gebruikt wordt samen met het gebruik van knipvoegen. Het betreft een woning bestaande uit één bouwlaag met zadeldak waarin een standvenster aanwezig is. Het voornaamste schrijnwerk is opgebouwd uit hout en is wit geschilderd.

Op het perceel zijn nog enkele losstaande bouwvolumes aanwezig, waaronder ook een oude werkplaats die een getuige is van de diamantindustrie uit de Kempen. Het achterste deel van het perceel maakt deel uit van een nabijgelegen natuurgebied en is bebost waarin voornamelijk Grove Dennen (Pinus Sylvestris) aanwezig zijn.
Ecologische renovatie met aanbouw

 Bij de renovatie van de bestaande woning zal gebruik worden gemaakt van hoofdzakelijk ecologische materialen. Ook wordt er voorzien om een nieuwe aanbouw te plaatsen aan een deel van de achtergevel. Deze aanbouw is ecologisch
uitgedacht, naast het gebruik van ecologisch verantwoorde materialenis ook getracht om de oriëntatie weg te trekken van het noorden om zo alsnog de minder goede oriëntatie te kunnen verbeteren en zo optimaal mogelijk van de ochtendzon te kunnen profiteren.