Renovatie van een herenhuis uit het Interbellum

Herenhuis uit het Interbellum met invloeden van de Amsterdamse School Mol, België - Ontwerpfase Eigen werk

Voorgevel met architecturale detaillering beïnvloed door de Amsterdamse School

Het woonblok waarin het gebouw gelegen is, bevindt zich in het historische centrum van Mol. Het pand is volgens het gewestplan gelegen in woongebied met culturele, historische en/of esthetische waarde.
Bij de bouw in 1939 werd door de architect aandacht besteed aan de detaillering. Deze lijkt op het eerste zicht sterk beïnvloed door het expressionisme van de Amsterdamse school.
Expressionisme in de gevel

De voorgevel is een voorbeeld gebruik van expressionisme in de architectuur tijdens het interbellum. Dit expressionisme vertoont invloeden vanuit de Amsterdamse School. Hierbij werd het gebouw gevormd als een beeldhouwwerk van expressieve golvende lijnen waarin de verschillende elementen van het gebouw en zijn bouwmaterialen betrokken werden.
Kenmerkend zijn de rondgemetselde baksteen en rondvormige elementen. Ook is het gebruik van kleur in materialen en schilderwerk evenals de aandacht voor detail in het ontwerp veel voorkomend.

Dit herenhuis bevat meerdere kenmerken van dit gebruik van expressionisme in de architectuur. Het betreft het gebruik van rood, rondgemetseld metselwerk en ronde ramen. De detaillering van het buitenschrijnwerk net als de terugliggende schaduwvoegen zijn extra zorgvuldig uitgewerkt.